Sentralgodkjent foretak i Bergen

Byggesøknader

Alle typer – For private og bedrifter

Tegninger

Alt fra mindre tilbygg og garasjer – opp til store boliger

Prosjektering

Erfaren byggmester og fagingeniør

Seksjonering

Både boliger og tomter – Kort behandlingstid

Uavhengig kontroll

Våtrom, bygningsfysikk og konstruksjonssikkerhet

Inspeksjon med drone

Både bilder eller 3D modellering

Sentralgodkjent foretak

Vi oppfyller kravene til faglige kvalifikasjoner, rutiner for kvalitetssikring og seriøsitet. Vi har mye kompetanse innenfor våre fagfelt og har Sentral godkjenning. Du som kunde kan derfor føle seg trygg på at vi har mye kunnskap og er en del av et større nettverk som muliggjør kontinuerlig utvikling av vår kompetanse.

Mesterbrev

Fagkunnskap gir trygghet. Kun folk med fagbrev og med minst 6 års praksis kan kalle seg for Mester og ta i bruk Mestermerket. Du skal forvente ordentlig solid fagarbeid når du engasjerer en Mester.