Sentralgodkjent foretak

Byggesøknader

Alle typer – For private og bedrifter

Tegninger

Alt fra mindre tilbygg og garasjer – opp til store boliger

Prosjektering

Erfaren byggmester og fagingeniør

Seksjonering

Både boliger og tomter – Kort behandlingstid

Uavhengig kontroll

Våtrom, bygningsfysikk og konstruksjonssikkerhet

Inspeksjon med drone

Både bilder eller 3D modellering

Sentralgodkjent foretak

Vi i din bolig søknad har sentral godkjenning, og kan tilby bred erfaring og kompetanse innenfor våre fagfelt. Du som kunde kan derfor føle seg trygg på at vi har mye kunnskap og er en del av et større nettverk som muliggjør kontinuerlig utvikling av vår kompetanse.

Mesterbrev

Fagkunnskap gir trygghet. Det er kun personer med fagbrev og minimum 6 års praksis, som kan kalle seg for mester og dermed ta i bruk Mestermerket. Du skal forvente ordentlig og solid fagarbeid når du engasjerer en Mester.