Byggesøknader

Alle typer – For private og bedrifter

Tegninger

Alt fra mindre tilbygg og garasjer – opp til store boliger

Prosjektering

Erfaren byggmester og fagingeniør

Seksjonering

Både boliger og tomter – Kort behandlingstid

Uavhengig kontroll

Våtrom, bygningsfysikk og konstruksjonssikkerhet

Inspeksjon med drone

Både bilder eller 3D modellering

Mesterbrev

Fagkunnskap gir trygghet. Det er kun personer med fagbrev og minimum 6 års praksis, som kan kalle seg for mester og dermed ta i bruk Mestermerket. Du skal forvente ordentlig og solid fagarbeid når du engasjerer en Mester.