Byggesøknader

Byggesøknader er nødvendig når det ikke er fritak for oppføring i lovverket. En byggesøknad kan være enkel, men også komplisert med mange lover/planer, forskrifter og veiledninger å forholde seg til. I godt samspill med kommunen finner vi ut hva som gjelder for den enkelte tomt/område og søker for deg. Vi utarbeider alle typer byggesøknader, for private – så vel som bedrifter. Vi har lang erfaring fra hele landet og kan stå som ansvarlig søker i saker med tiltaksklasse 2.

Tegninger

Vi tegner alt fra mindre tilbygg og garasjer – opp til store boliger. Vi er gode på å finne kreative planløsninger i samråd med kunden. Alle tegninger kan leveres i 3D som skaper en bedre oversikt og forenkler forståelsen av prosjektet, spesielt ved salg av bolig. Tegninger til byggesøknader er viktig å lage enkle, oversiktlige og lett forståelige. Med oversiktlige bygge tegninger kan saksbehandler hos kommunen enkelt og raskt sette seg inn i hva vi søker om. Dette gir langt kortere behandlingstid hos kommunene.

Prosjektering

Vår erfarne byggmester og fagingeniør kan prosjektere innen stål, betong og trekonstruksjoner – samt brannkonsept i tiltaksklasse 1. For høyere tiltaksklasser har vi opparbeidet oss mange gode samarbeidspartnere som hjelper oss i byggesakene. Prosjekteringen foregår i nær dialog med kunde. Da kan du som kunde, føle deg trygg på det ferdige resultatet tilfredsstiller din forventningen til bygget.

Seksjonering

Om bolig eller et bygg består av flere leiligheter bør eiendommene seksjoneres. Da får eierne enerett på hver sin seksjon. Seksjonene kan da belånes hos bankene. Seksjonering blir behandlet hos kommunen og tinglyst hos Kartverket. Vi påtar oss seksjonering av både boliger og tomter. Nye regler har endret og gjort seksjonering mer komplisert. Vi har satt oss grundig inn i dette lovverket slik at du som kunde kan føle deg trygg på denne prosessen kan skje med kortest mulig behandlingstid – samtidig som kvaliteten ivaretas.

Uavhengig kontroll

Nybygg trenger uavhengig kontroll på våtrom og tetthet. Noen ganger forlanger kommunene en uavhengig kontroll på utførelse. Vi har systemer og erfaring slik at vi kan erklære uavhengig kontroll. Men er vi prosjekterende i prosjektet kan vi ikke erklære uavhengig kontroll, da ikke vil være uavhengig i prosjektet. Vi utfører uavhengig kontroll av våtrom, samt bygningsfysikk og konstruksjonssikkerhet.

Inspeksjon med drone

Vi tilbyr inspeksjon med drone for å samle inn materiale som du trenger for å kartlegge og få oversikt av bygg med bilder som er tatt i luften. Inspeksjon med drone kan gjennomføres raskt og gir svært gode bilder og video. 3D modellering kan vi også gjøre. Drone gjør også tidligere utfordrende områder tilgjengelige, samtidig som det er kostnadseffektivt og reduserer risiko ved å unngå menneskelig tilkomst(for eksempel inspeksjon av piper). Drone kan brukes både til prosjektering – så vel som å finne skader, svekkelser eller feil på innfesting.