Byggesøknader

Byggesøknader er nødvendig når det ikke er fritak for oppføring i lovverket. En byggesøknad kan være enkel, men også komplisert med mange lover/planer, forskrifter og veiledninger å forholde seg til. I godt samspill med kommunen finner vi ut hva som gjelder for den enkelte tomt/område og søker for deg. Vi utarbeider alle typer byggesøknader, for private – så vel som bedrifter. Vi har lang erfaring fra hele landet og kan stå som ansvarlig søker i saker med tiltaksklasse 2.

Tegninger

Vi tegner alt fra mindre tilbygg og garasjer – opp til store boliger. Vi er gode på å finne kreative planløsninger i samråd med kunden. Alle tegninger kan leveres i 3D som skaper en bedre oversikt og forenkler forståelsen av prosjektet, spesielt ved salg av bolig. Tegninger til byggesøknader er viktig å lage enkle, oversiktlige og lett forståelige. Med oversiktlige bygge tegninger kan saksbehandler hos kommunen enkelt og raskt sette seg inn i hva vi søker om. Dette gir langt kortere behandlingstid hos kommunene.

Prosjektering

Vår erfarne byggmester og fagingeniør kan prosjektere innen stål, betong og trekonstruksjoner – samt brannkonsept i tiltaksklasse 1. For høyere tiltaksklasser har vi opparbeidet oss mange gode samarbeidspartnere som hjelper oss i byggesakene. Prosjekteringen foregår i nær dialog med kunde. Da har du som kunde noen å forholde deg til, og kan føle deg trygg på at det ferdige resultatet tilfredsstiller dine forventninger.

Seksjonering

Om bygget består av flere leiligheter bør eiendommene seksjoneres. Da vil eierne få enerett på hver sin seksjon. Seksjonene kan da belånes i banken, og seksjoneringen blir behandlet hos kommunen samt tinglyst hos kartverket. Nye regler har gjort seksjonering mer komplisert enn tidligere. Vi har satt oss grundig inn i det nye lovverket, slik at du som kunde kan føle deg trygg på at denne prosessen kan skje med kortest mulig behandlingstid- samtidig som kvaliteten ivaretas.

Uavhengig kontroll

I nybygg er det krav om uavhengig kontroll på våtrom og tetthet. Enkelte ganger forlanger kommunen en uavhengig kontroll av utførelsen. Vi har systemer og bred erfaring, slik at vi kan erklære en uavhengig kontroll for deg. Vi utfører kontroll av våtrom, samt bygningsfysikk og konstruksjonssikkerhet. Unntaket er om vi er prosjekterende i prosjektet. Da vil vi ikke lenger være uavhengig i det bestemte prosjektet, og kan dermed ikke erklære en uavhengig kontroll.

Inspeksjon med drone

Vi tilbyr inspeksjon med drone for å samle inn materiale, som du trenger for å kartlegge og få en oversikt over bygget. Inspeksjon med drone gjennomføres raskt og gi svært gode bilder samt video. 3D modellering kan vi også tilby. Drone gjør tidligere utfordrende områder tilgjengelige, samtidig som det er kostnadseffektivt og reduserer risiko ved å unngå menneskelig tilkomst (for eksempel inspeksjon av piper). Drone kan brukes både til prosjektering- så vel som å finne skader, svekkelser eller feil på innfestning.