Inspeksjon med drone

Vi i din bolig søknad tilbyr inspeksjon ved bruk av drone. Dette har vist seg å være meget hensiktsmessig for å samle inn materiale som en ellers ville fått et unøyaktig bilde av. Typiske inspeksjoner blir utført fra bakke/innvendig loft etc., noe som ofte vil gi et unøyaktig bilde av de faktiske forholdene.

Med en drone inspeksjon vil du som kunde få en svært god oversikt over bygget, med nøyaktige bilder og- eller video. Vi kan også tilby 3D modellering dersom dette skulle være ønskelig. Denne type inspeksjon gjør at tidligere områder som gjerne var utfordrende tilkomst til, nå blir tilgjengelige. Dette er kostnadseffektivt, gjennomføres raskt og reduserer eventuelle risikoer ved å unngå menneskelig tilkomst ved utfordrende områder (for eksempel ved inspeksjon av tak, løs takstein eller lekkasjer)

Dronen kan brukes til prosjektering, oppdage skader, svekkelser eller feil på innfestninger o.l.

Ta kontakt om du har spørsmål angående drone inspeksjon, så hjelper vi deg.