Prosjektering

Prosjektering er med enkle ord planleggingen som ligger bak ditt byggeprosjekt. Dette innebærer beskrivelser av hva som skal utføres, tegninger, kalkulerte beregninger, dimensjonering osv. God planlegging i forkant av oppstarten på et byggeprosjekt er svært viktig for en vellykket prosess og et tilfredsstillende sluttresultat. Dette er viktig av ulike grunner, både for at de som utfører selve bygge- jobben skal vite hvordan de skal gjennomføre arbeidet, og ikke minst for å være sikker på hvilke lover og forskrifter som stilles til arbeidsprosessene og det ferdige resultatet.

All prosjektering må være nøyaktig dokumentert og godkjent ned på detaljnivå, før en eventuell entreprenør får starte på selve arbeidet. Dette innebærer også hvilke materialer og metoder som skal brukes i byggeprosessen. Vi anbefaler normalt ikke kundene våre å stå som ansvarlig byggherre/prosjekterende selv, da det er et svært omfattende regelverk som må overholdes i et byggeprosjekt. Om det allikevel skulle vær ønskelig å utføre deler av prosjekteringen selv er dette mulig, men da vil du helt og holdent stå som ansvarlig for de deler av prosjekteringen som du selv har utført.

Vi i Din Bolig søknad har byggmester samt fagingeniør, med bred erfaring når det kommer til prosjektering. Vi kan prosjektere innen stål, betong og trekonstruksjoner- samt brannkonsept i tiltaksklasse 1. Om det skulle bli nødvendig med høyere tiltaksklasse har vi gjennom årene opparbeidet oss mange dyktige samarbeidspartnere som bistår oss i prosjektene, dette ordner vi for deg. Vi har lang erfaring med å jobbe ut i ifra plan- og bygningsloven, tekniske forskrifter og byggesaksforskriften, og vi arbeider kontinuerlig med å oppdatere oss på regelverket.

Ta kontakt med oss om du lurer på noe, så lager vi en plan slik at du som kunde kan føle deg trygg på at det ferdige resultatet vil tilfredsstille dine forventninger.