Tegninger

Om du vurderer å endre eller bygge nytt er det nødvendig med nøyaktige tegninger, som vil gjøre det enkelt for en saksbehandler og forstå hvordan bygget skal se ut etter endringen. Tegninger må lages i målestokk og må dermed være målsatte.

Vanligvis trenger du både plan, snitt og fasade tegninger om du skal gjøre en endring på bygget eller bygge nytt. Dette brukes for å vise hvor store overflatene er per rom, bruksområdet, snittet på bygget samt høyden på etasjene/rommet du vil endre. Fasadetegninger skal vise til alle sider av det eventuelle bygget og hvordan terrenget rundt er både før og etter endringen. Skal du for eksempel sette inn eller fjerne vinduer eller dører, er dette typiske ting som må dokumenteres med fasadetegninger. Her bør en også være obs på om endringen krever en nabovarsling. Dette kan være lurt å sjekke hos din kommune før man setter i gang, slik at en vet om det eventuelt kan komme til å bli en mer omfattende og tidkrevende søknadsprosess.

Det er flere punkter en bør være påpasselig med når det kommer til tegninger for nye bygg/endringer. Om du må ta stilling til vann- og avløpsledninger, høyspentledninger og tog- eller trikkesporr dette ting som kan begrense hvor du kan bygge. Du må da anskaffe situasjonskart fra din kommune, slik at du kan måle opp og tegne inn riktige avstander i kartet. Nærmeste bygg på din eiendom, nabogrenser samt nærmeste nabobygning og midten av gang-, sykkel- eller blindvei skal også måles opp og tegnes inn med avstander i situasjonskartet.

Hos oss finner du kvalifiserte tegnere med både ingeniør og arkitekt bakgrunn som er klar til å hjelpe deg, slik at du slipper å tenke på alle de tekniske detaljene. Alle våre tegninger kan leveres i 3D, noe som gir en langt bedre oversikt og forenkler forståelsen av tegningene. Dette kan være spesielt gunstig om du for eksempel skal selge eller kjøpe bolig. Vi vet også at med oversiktlige byggetegninger, er sjansen for kortere behandlingstid hos kommunen langt større. Vi jobber daglig med å tegne alt i fra mindre tilbygg og opp til større boliger, samt næringsbygg, og vi er gode på å finne kreative planløsninger i samråd med våre kunder.

Ta kontakt med en av våre hyggelige medarbeidere for en uforpliktende samtale, så finner vi den løsningen som passer for akkurat deg.