Uavhengig kontroll

Uavhengig kontroll påser at kvaliteten på byggearbeidet samt prosjekteringen av de aktuelle tiltak, er gjennomført i henhold til gjeldene regelverk i bygg- teknisk forskrift. Den skal også kontrollere at arbeidet som er utført, stemmer overens med tegninger og arbeidsbeskrivelser som er levert. Fra og med 1. Januar, 2013 er det krav om uavhengig kontroll for alle søknader som omhandler nybygg, og som dermed blir berørt av plan- og bygningsloven. Det er tiltakshaver selv som er ansvarlig for å bestille et kontrollforetak som tar seg av den uavhengige kontrollen, samt påser at kontrollen er i henhold til plan- og bygningsloven. Grunnlaget for at det utføres uavhengig kontroll er for å forebygge byggefeil, og sikre at det bygges med riktig kvalitet i nyere bygg. Kontrollen utføres typisk på områder som har betydning for liv, helse og sikkerhet og der feil kan få svært alvorlige konsekvenser for berørte. Vanligvis er dette våtrom og lufttetthet, men også andre foretak sin utførelse. Dette er noe kommunen kan forlange av en rekke ulike årsaker.

Eksempelvis er det krav om kontroll på følgende i tiltaksklasse 1 (tiltak eller oppgaver av liten kompleksitet og vanskelighetsgrad):

– Fuktsikring av våtrom som er søknadspliktig

– Lufttetthet i nye boliger

For tiltaksklasse 2 og 3 er det krav om kontroll for følgende (tiltak eller oppgaver med liten/middels kompleksitet og vanskelighetsgrad, der feil kan føre til middels/store konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet):

– Bygningsfysikk

– Konstruksjonssikkerhet

– Geoteknikk

– Brannsikkerhet.

For tiltaksklasse 1 skal kontrollen utføres på et hensiktsmessig tidspunkt i byggeprosessen, og en kontroll erklæring må foreligge senest ved ferdigattest. Ved tiltaksklasse 2 og 3 er det krav om at det foreligger en kontrollerklæring for brannkonsept allerede før igangsettingstillatelse. Ellers skal det ved kontroll av bygningsfysikk, konstruksjonssikkerhet og geoteknikk utføres på et tidspunkt som er naturlig for det som skal kontrolleres. Også her skal det foreligge en kontroll erklæring for hver ansvarsrett som skal kontrolleres, senest ved ferdigattest.

Vi utfører kontroll av våtrom, bygningsfysikk samt konstruksjonssikkerhet. Unntaket er om vi er prosjekterende i prosjektet. Etter det nye regelverket som kom i 2013 er det krav om at kontrollforetak er helt uavhengig av det gjeldene prosjektet. Vi har svært gode tekniske systemer og bred erfaring fra feltet, og vi hjelper deg gjerne med og utføre en uavhengig kontroll.

Ta kontakt om du har spørsmål angående uavhengig kontroll, så hjelper vi deg.